Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

6 juni 2018
14:45 - 14:55 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  VAO Voedsel (AO d.d. 05/06)

 5. 5

  Het lid Agema: verzoek de spreektijd bij het debat over het Actieprogramma Werken in de Zorg uit te breiden naar 8 minuten en het debat begin oktober in te plannen

 6. 6

  Het lid Thieme: verzoek deze week nog het VSO Eenrgieraad 11 juni te agenderen inclusief stemmingen

 7. 7

  Ik stel voor het debat over de Voorjaarsnota te houden op woensdag 4 juli 2018 en daarbij maximum spreektijden te hanteren van: