Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

4
VAO Voedsel (AO d.d. 05/06)
5
Het lid Agema: verzoek de spreektijd bij het debat over het Actieprogramma Werken in de Zorg uit te breiden naar 8 minuten en het debat begin oktober in te plannen
6
Het lid Thieme: verzoek deze week nog het VSO Eenrgieraad 11 juni te agenderen inclusief stemmingen
7
Ik stel voor het debat over de Voorjaarsnota te houden op woensdag 4 juli 2018 en daarbij maximum spreektijden te hanteren van: