Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 5. 5

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Overig:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  VAO WNT (AO d.d. 19/04)

 8. 8

  VAO Midden Oosten Vredesproces (AO d.d. 19/04)

 9. 9

  VAO NAVO (AO d.d. 19/04)

 10. 10

  AFVOEREN: Dertigledendebat over minder mbo’ers die naar het hbo doorstromen

 11. 11

  Het lid Dijksma: brief van de minister voor Medische Zorg over het bericht ‘Honderdduizenden mensen zieker door overstap naar ander merk medicijn’ (Rtlnieuws.nl, 19 april 2018)

  Loading data
 12. 12

  Het lid Klaver: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister-president over achtergehouden stukken met betrekking tot de dividendbelasting

  Loading data
 13. 13

  Het lid Wassenberg: brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Energieverbruik Nederland bespaarde vorig jaar helemaal geen energie’ (NRC, 19 april 2018)

  Loading data
 14. 14

  Het lid Wassenberg: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat het aantal dodelijke experimenten met apen vorig jaar in het BPRC fors is toegenomen, ondanks beloften om deze proeven te verminderen (Ad.nl, 24 april 2018)

  Loading data
 15. 15

  Het lid Ronnes: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Geen duidelijkheid over waar risicovloeren liggen’ (AD, 21 april 2018)

  Loading data
 16. 16

  Het lid Azarkan: brief van de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Nederlanders blinken uit in haatberichten op Facebook’ (Volkskrant, 21 april 2018)

  Loading data
 17. 17

  Het lid Helder: brief van de minister van Justitie en Veiligheid over de berichten ‘Pak wapens aan’ en ‘Opsporing schiet tekort’ (Telegraaf, 23 april 2018)

  Loading data
 18. 18

  Het lid Sjoerdsma: debat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Buitenlandse Zaken, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Justitie en Veiligheid over het bericht waarin de lijsten onthuld worden waarin staat welke moskeeën in Nederland buitenlandse financiering van Saudi Arabië en Golfstaten ontvangen (Nieuwsuur, 23 april 2018)

  Loading data
 19. 19

  Het lid Karabulut: verzoek het VAO NAVO (AO d.d. 19/04) nog deze week te agenderen inclusief stemmingen

 20. 20

  Het lid Van Rooijen: brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Kabinet: regeling ABP te complex, ook voor sociale partners en bestuur’ (Pensioenpro.nl, 18 april 2018)

  Loading data
 21. 21

  Het lid Nijkerken-De Haan: verzoek om nog donderdag te stemmen over de moties ingediend bij het debat over het plan om gehandicapten minder te betalen dan het minimumloon

 22. 22

  Het lid Van Aalst: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Asbest-miljardairs komen juridisch onder schadeclaims uit’ (Ftm.nl, 23 april 2018)

  Loading data
 23. 23

  Het lid Kröger: verzoek uitbreiding spreektijd bij het debat over Schiphol en Lelystad Airport

 24. 24

  Het lid Lacin: verzoek het dertigledendebat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours om te zetten in een debat n.a.v. het bericht ‘Provincie neemt maatregelen tegen lozingen Chemours’ (Zuid-holland.nl, 23 april 2018) en ook de minister van Infrastructuur en Waterstaat uit te nodigen

 25. 25

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data