Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

7
VAO WNT (AO d.d. 19/04)
8
VAO Midden Oosten Vredesproces (AO d.d. 19/04)
9
VAO NAVO (AO d.d. 19/04)
10
AFVOEREN: Dertigledendebat over minder mbo’ers die naar het hbo doorstromen
12
14
Het lid Wassenberg: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat het aantal dodelijke experimenten met apen vorig jaar in het BPRC fors is toegenomen, ondanks beloften om deze proeven te verminderen (Ad.nl, 24 april 2018)

15
Het lid Ronnes: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Geen duidelijkheid over waar risicovloeren liggen’ (AD, 21 april 2018)

18
Het lid Sjoerdsma: debat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Buitenlandse Zaken, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Justitie en Veiligheid over het bericht waarin de lijsten onthuld worden waarin staat welke moskeeën in Nederland buitenlandse financiering van Saudi Arabië en Golfstaten ontvangen (Nieuwsuur, 23 april 2018)

19
Het lid Karabulut: verzoek het VAO NAVO (AO d.d. 19/04) nog deze week te agenderen inclusief stemmingen
20
Het lid Van Rooijen: brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Kabinet: regeling ABP te complex, ook voor sociale partners en bestuur’ (Pensioenpro.nl, 18 april 2018)

21
Het lid Nijkerken-De Haan: verzoek om nog donderdag te stemmen over de moties ingediend bij het debat over het plan om gehandicapten minder te betalen dan het minimumloon
22
Het lid Van Aalst: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Asbest-miljardairs komen juridisch onder schadeclaims uit’ (Ftm.nl, 23 april 2018)

23
Het lid Kröger: verzoek uitbreiding spreektijd bij het debat over Schiphol en Lelystad Airport
24
Het lid Lacin: verzoek het dertigledendebat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours om te zetten in een debat n.a.v. het bericht ‘Provincie neemt maatregelen tegen lozingen Chemours’ (Zuid-holland.nl, 23 april 2018) en ook de minister van Infrastructuur en Waterstaat uit te nodigen