Plenair debat : Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland

De vergadering is geweest

14 februari 2019
15:15 - 19:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Vermeende jihadpreek Hoorn en politieke workshops UETD

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het verzoek van het lid de Graaf, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 maart 2018, over het bericht '‘Kamervoorzitter Arib: Turkse aanval op Kamerleden onacceptabel’

  Loading data
 3. 3

  Reactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 september 2018, over het bericht ‘Turkije gaat weekendscholen financieren in Nederland’

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data