Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

7
VAO Zorgverzekeringswet / Mondzorg/tandzorg / Pakketbeheer / Medische zorg op de BES-eilanden / Eerstelijnszorg (AO d.d. 01/02)
8
VAO Winkeltijden (AO d.d. 01/02)
9
VAO Raad Buitenlandse Zaken (AO d.d. 01/02)
10
Het lid Gijs van Dijk: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Flexibilisering arbeidsmarkt gaat gepaard met daling arbeidsinkomensquote’ (DNBulletin, 1 februari 2018)

11
Het lid Gijs van Dijk: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Defensie over het bericht ‘Ook miljoenenboete UWV voor Defensie vanwege slechte omgang met zieke werknemers’ (Eenvandaag, 6 februari 2017)

12
Het lid Asscher: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister-president over de eerste 100 dagen Rutte III

14
Het lid Ouwehand: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Medische Zorg over het bericht dat de controle op de online verkoop van vlees te kort schiet (Bd.nl, 2 februari 2018)

15
Het lid Kröger: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Veel meer vluchten voor Lelystad Airport’ (Nrc.nl, 4 februari 2018)

16
Het lid Wassenberg: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat door het beleid van kabinet Rutte-III de klimaatkosten nog sterker dan voorheen bij de laagste inkomens terecht komen (Volkskrant.nl, 5 februari 2018)

17
Het lid Marijnissen: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, van met de minister-president over het bericht dat de koopkracht van gezinnen veertig jaar lang amper is gestegen (Telegraaf.nl, 5 februari 2018)

18
Het lid Westerveld: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht ‘Meer kinderen naar speciaal onderwijs’ (Trouw, 5 februari 2018)

19
20
Het lid Van Kent: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Bedrijven laks met registratie blootstelling kankerverwekkende stoffen’ (Nos.nl, 5 februari 2018)

21
Het lid Moorlag: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken en Klimaat over de consequenties van de aanhoudende nijpende tekorten aan opgeleide technici voor de economie (Telegraaf, 6 februari 2018)

24
Opnieuw aan te houden moties