Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

3
Brieven regering:

6
VAO Mestbeleid/Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (AO d.d. 23/01)
7
VSO over uitvoering van de motie van de leden Van Eijs en Kröger inzake het proactief aanbieden van een bloedonderzoek
8
Het lid Hijink: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat ambtenaren op VWS dranknotulen hebben vernietigd (Telegraaf, 24 januari 2018)

9
Het lid Hijink namens Kooiman: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Medische Zorg over het bericht dat de spoedeisende hulppost van het ziekenhuis Hengelo per 1 april 2018 haar deuren moet sluiten (Tubantia.nl, 24 januari 2018)

10
Het lid Gijs van Dijk: brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat hij schoonmakers wil inhuren via uitzendconstructies i.p.v. het in vaste dienst nemen (Telegraaf.nl, 24 januari 2018)

11
Opnieuw aan te houden moties

12
Correctie bij stemming over motie van het lid El Yassini (33 529, nr. 419 )