Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

20 december 2017
12:30 - 12:35 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Afvoeren van de stand van werkzaamheden

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Het lid Ploumen: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Defensie over bericht ‘Luchtmobiele brigade schrapt ontgroeningsritueel na vraag staatssecretaris’ (Telegraaf, 19 december 2017)

  Loading data
 6. 6

  Het lid Van der Lee: brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat over het uitzonderlijke rendement (n.a.v. speciale subsidie) van windpark Westermeerwind in het IJsselmeer (FD, 19 december 2017) en betrekken bij het debat over de Nationale Energie Verkenning 2017

  Loading data
 7. 7

  VSO Inwerkingtreding wijzigingsbesluit Luchthavenindelingbesluit Schiphol (vóór het kerstreces)

 8. 8

  VSO Ontwerpwijziging Regeling groenprojecten 2016 (na het kerstreces)

 9. 9

  Het lid Beckerman: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het fors verlagen van de huurtoeslag (AD, 20 december 2018)

  Loading data
 10. 10

  Het lid Kwint: vooraankondiging VSO STER-inkomsten, nog deze week

 11. 11

  Het lid Arissen: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat de Raad van State heeft geoordeeld dat het ministerie van Binnenlandse Zaken opnieuw moet onderzoeken of de cijfers van de AIVD over telefoontaps kunnen worden vrijgegeven (Nrc.nl, 20 december 2017)

  Loading data
 12. 12

  Het lid Paternotte: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Financiën over het bericht ‘Toezichtsmethode AFM op accountants moet op de schop’ (FD, 20 december 2017)

  Loading data
 13. 13

  Het lid Van Dam: vooraankondiging VAO Nationale Veiligheid (AO d.d. 21/12), nog deze week

 14. 14

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data