Te behandelen zaken

 1. 1

  Begroting Economische Zaken (XIII) (deel Economie en Innovatie) en het Begrotingsonderdeel Klimaat van de begroting I&M

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 november 2017, over het bericht dat het stoken van hout vervuilender is dan kolen (Trouw, 22 november 2017)

  Loading data
 3. 3

  Reactie op het verzoek van het lid Jetten, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 december 2017, over uitwerking afspraken over kolencentrales uit regeerakkoord

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden 12 december 2017, over het bericht dat het CVW dit jaar 2,4 miljoen euro verdiende aan schadeafhandeling in Groningen

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 november 2017, over het bericht dat de export van Gronings Gas in 2017 hoger wordt dan in 2015 en 2016

  Loading data
 6. 6

  Schriftelijke antwoorden op een deel van de vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van van Economische Zaken 2018, deel economie, energie en innovatie

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Ingetrokken amendement

  Loading data