Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Verdrag:

  Loading data
 4. 4

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Overig:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  VAO Slachtofferbeleid (AO d.d. 16/11)

 7. 7

  VAO Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (AO d.d. 16/11)

 8. 8

  Het lid Moorlag: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat Siemens haar vestiging in Hengelo sluit (Nos.nl, 16 november 2017)

  Loading data
 9. 9

  Het lid Moorlag: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken en Klimaat over het rapport van het PBL waaruit blijkt dat 55 % van de energieconsumptie, voornamelijk van bedrijven, niet wordt belast en dat van een aantal bedrijven de milieuschade de productiewaarde overstijgt (FD, 17 november 2017)

  Loading data
 10. 10

  Het lid Kuzu: dertigledendebat met de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Intocht Sint in Dokkum rustig verlopen, demonstranten gestopt op A7’ (Nu.nl, 18 november 2017)

 11. 11

  Het lid Arissen: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat een tweede bedrijf GenX loost in het oppervlaktewater (Ad.nl, 20 november 2017)

  Loading data
 12. 12

  Het lid Buitenweg: brief van de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Vingerafdruk in paspoort wordt nooit gecontroleerd’ (Nos.nl, 19 november 2017)

  Loading data
 13. 13

  Het lid Koopmans: verzoek deze week nog te stemmen over het Voorstel van wet van het lid Van Raak tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (34 724)

 14. 14

  AFVOEREN: Dertigledendebat over het rapport Toezicht op banken in Nederland

 15. 15

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data