Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Overig:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Inhandenstelling

  Loading data
 9. 9

  AFVOEREN: Dertigledendebat over de werkdruk en de personeelstekorten in de ambulancezorg

 10. 10

  Het lid Ouwehand: brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht ‘Rabobank financierde mestfraudeurs in Brabant’ (Nrc.nl, 10 november 2017)

  Loading data
 11. 11

  Het lid Kops: dertigledendebat met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat huren in de vrije sector vaak niet te betalen is (Telegraaf, 13 november 2017)

 12. 12

  Het lid Van Tongeren: verzoek het dertigledendebat over de milieueffectrapportage inzake Lelystad Airport om te zetten in een debat, voorafgegaan door een brief

  Loading data
 13. 13

  Het lid Jasper van Dijk: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de arbeidsmarktpositie van 55 plussers (Rtlz.nl, 13 november 2017) en de petitie van Radar (Radar.avrotros.nl, 13 november 2017)

  Loading data
 14. 14

  Het lid Gijs van Dijk: brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister-president over de Nederlandse inzet voor de Europese sociale top op 17 november, nog deze week te houden

  Loading data
 15. 15

  Het lid Asscher: nadere brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de beïnvloeding van de publieke opinie door statelijke actoren (n.a.v. de brief van de minister van 13 november 2017), morgenochtend te ontvangen i.v.m. de begrotingsbehandeling BZK (VII)

  Loading data
 16. 16

  Het lid Van Raak: verzoek aan de minister-president het onderzoek naar de opbouw van de vergoedingen van de leden van het Koninklijk Huis naar de Kamer te sturen, te ontvangen vóór de begrotingbehandeling van de Koning (I)

  Loading data
 17. 17

  Het lid Azarkan: brief van de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Burgemeester Enschede noemt moskee-actie Pegida 'Ku Klux Klan-achtig'’ (Nos.nl, 12 november 2017)

  Loading data
 18. 18

  Het lid Omtzigt: voorzitter commissie Buitenlandse Zaken, verzoek twee afrondende plenaire debatten (beide in één termijn) in te plannen in de week van 5-6-7 december a.s. over de artikel 100 brieven over verlengingen van de Nederlandse bijdragen aan de militaire missies in resp. Mali en Afghanistan