Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

8 november 2017
14:40 - 15:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Goedkeuren in verband met verstrijken van de termijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Verdrag:

  Loading data
 6. 6

  Overig:

  Loading data
 7. 7

  VAO RBZ/Handel (AO d.d. 07/11)

 8. 8

  Het lid Diks: verzoek het VAO RBZ/Handel (AO d.d. 07/11) nog deze week te agenderen inclusief stemmingen

 9. 9

  Het lid Wassenberg: brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat over het rapport ‘Natural gas and climate change’ waaruit blijkt dat er na 2035 geen rol meer is voor aardgas in de EU (Milieudefensie.nl) en betrekken bij het debat over de Nationale Energieverkenning 2017

  Loading data
 10. 10

  Het lid Kuzu: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht ‘Maatschappijleer op school faalt’ (Ad.nl, 8 november 2017)

  Loading data
 11. 11

  Het lid Agema namens De Roon: vooraankondiging VAO Raad Buitenlandse Zaken (AO d.d. 08/11), nog deze week inclusief stemmingen

 12. 12

  Het lid Nijkerken-De Haan: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat Amsterdam toch start met het bijstandsexperiment (Telegraaf, 7 november 2017)

  Loading data
 13. 13

  Het lid Lacin: brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Bacteriën in drinkwater Vlaardingen aangetroffen’ (Ad.nl, 8 november 2017)

  Loading data
 14. 14

  Het lid Van Toorenburg, voorzitter commissie V&J: VAO Berichtgeving Robert M. (AO d.d. 08/02), nog deze week inclusief stemmingen

 15. 15

  Opnieuw aan te houden motie

  Loading data