Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brief derden:

 4. 4

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Overig:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Het lid Diks: verzoek uitbreiding spreektijden naar 6 minuten bij het debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake het mortierongeval in Mali

 7. 7

  Het lid Van der Lee: brief van de staatssecretaris van Financiën over de vraag hoe Nederland gaat reageren op de nieuwe stap die Trump heeft gezet in de fiscale concurrentiestrijd inzake grondslag en tarief van de winstbelasting (Volkskrant, 29 september 2017)

  Loading data
 8. 8

  Het lid Westerveld: brief van de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat 300 gezinnen de dupe zijn van tarievenslag grote jeugdzorgaanbieder (Nrc.nl, 29 september 2017)

  Loading data
 9. 9

  Het lid Kuik: debat met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Opinie: Maak Nederland nou eindelijk eens toegankelijk voor gehandicapten’ (Volkskrant.nl, 30 september 2017)

 10. 10

  Het lid Visser: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen

  Loading data
 11. 11

  Het lid Arissen: brief van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Infrastructuur en Milieu over het bericht ‘Na 45 jaar uit eigen tuin eten tegenover Chemours is Ted 'de giftigste man van Sliedrecht'’ (Eenvandaag.avrotros.nl, 2 oktober 2017)

  Loading data
 12. 12

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  AFVOEREN: Dertigledendebat over de gevolgen van het gebruik van landbouwgif voor omwonenden