Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

26 september 2017
16:10 - 16:50 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wetsvoorstel het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018 (34 792)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Motie ingediend bij Wetsvoorstel het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 (34 583)

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Motie ingediend bij de Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over het niet vervolgen van asielzoekers die een misdaad hebben gepleegd

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over spoedzorg die in gevaar komt door overvolle eerstehulpposten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het VSO Onderwijsachterstandenbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het debat over de belangen van slachtoffers van ernstige geweldsmisdrijven en hun nabestaanden

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over het rapport ‘De lokale betekenis van de basisteams’

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over Limburgse boeren die wietdrones inzetten

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Motie ingediend bij het VSO Raad voor Concurrentievermogen en Telecomraad op 17 en 18 juli 2017

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over misstanden in een bokkenmesterij

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het debat over de evaluatie van de Tweede Kamerverkiezing van 15 maart 2017

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over de energiedoelen voor woningcorporaties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  De lijst van controversiële onderwerpen (34 707, nr. 11)

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Stukken onder 34707

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer in de belastingkamer van de Hoge Raad (33 785, nr. 17)

  Loading data
 18. 18

  Brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer in de strafkamer van de Hoge Raad (33 785, nr. 18)

  Loading data
 19. 19

  Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van begeleid rijden (34 693)

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Motie ingediend bij Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994

  Loading data
 21. 21

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over vervroegd pensioen voor zware beroepen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Moties ingediend bij het Burgerinitiatief “Een dier is geen ding”

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over problemen bij de uitvoering van de Participatiewet

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over behandelstops in de GGZ

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Moties ingediend bij het debat over blootstelling van werknemers en omwonenden aan gevaarlijke stoffen van chemiebedrijf Chemours/DuPont

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Moties ingediend bij het debat over het rapport van de commissie-Ruys over het functioneren van de centrale ondernemingsraad bij de politie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Moties ingediend bij het VSO Landbouw- en Visserijraad 17 en 18 juli 2017

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Moties ingediend bij het VSO Landbouw- en Visserijraad 3 t/m 5 september 2017

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over het bericht dat de Nederlandse veestapel moet krimpen om te voldoen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over de effecten van de stikstofuitstoot op de natuur en biodiversiteit in Nederland

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
Naar boven