Plenair debat : VAO Justitiële jeugd (AO d.d. 14/06)

De vergadering is geweest

8 november 2017
10:15 - 10:35 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data