Plenair debat : Dertigledendebat over vervroegd pensioen voor zware beroepen

De vergadering is geweest

20 september 2017
11:15 - 13:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Antwoorden op schriftelijke vragen inzake 'Eerder stoppen met werken voor zware beroepen'

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data