Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het debat over criminele familienetwerken in Noord-Brabant

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het debat over de wereldwijde aanval met ransomware op vitale ICT-infrastructuur

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over de werkdruk van mantelzorgers

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de rechterlijke organisatie vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017) (34 674)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij de Verzamelwet pensioenen 2017

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het VAO Sociaal Domein

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over mogelijke verlengde toelating van glyfosaat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het VAO Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 15 juni 2017

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het VSO over toegestane bandbreedte bij beoordeling rentederivaten

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Motie ingediend bij het dertigledendebat over de rekenrente voor verplichtingen van verzekeraars

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het VAO Milieuraad

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over de rol van de overheid inzake asbestslachtoffers

  Loading data

  Loading data

  Loading data