Te behandelen zaken

3
Moties ingediend bij het dertigledendebat over de werkdruk van mantelzorgers

4
Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de rechterlijke organisatie vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017) (34 674)

7
Moties ingediend bij het dertigledendebat over mogelijke verlengde toelating van glyfosaat

11
Moties ingediend bij het VAO Milieuraad