Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

12 april 2017
14:10 - 14:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 5. 5

  VSO Beleidsevaluatie van de Natuurschoonwet 1928 (33 576, nr. 98)

 6. 6

  VSO Verslechterde situatie bij het Europees Octrooibureau (25 883, nr. 288)

 7. 7

  Het lid De Graaf: brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘RK-scholen passen viering Pasen aan’ (AD, 12 april 2017)

  Loading data
 8. 8

  Het lid Diks: verzoek uitstel debat over de gevolgen van TTIP

 9. 9

  Het lid Kuzu: brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Meeste Nederlanders zien spanningen in de samenleving’ (Nos.nl, 12 april 2017)

  Loading data
 10. 10

  Het lid Geurts: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Economische Zaken over de gevolgen voor het fosfaatreductieplan 2017 (n.a.v. antwoorden op schriftelijke vragen 2017Z03731)

  Loading data
 11. 11

  Het lid Omtzigt: debat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Economische Zaken en van Financiën over de overnames van Unilever en Akzo-nobel

  Loading data