Te behandelen zaken

2
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

3
Brieven regering:

5
VSO Beleidsevaluatie van de Natuurschoonwet 1928 (33 576, nr. 98)
6
VSO Verslechterde situatie bij het Europees Octrooibureau (25 883, nr. 288)
7
Het lid De Graaf: brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘RK-scholen passen viering Pasen aan’ (AD, 12 april 2017)

8
Het lid Diks: verzoek uitstel debat over de gevolgen van TTIP
10
Het lid Geurts: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Economische Zaken over de gevolgen voor het fosfaatreductieplan 2017 (n.a.v. antwoorden op schriftelijke vragen 2017Z03731)

11
Het lid Omtzigt: debat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Economische Zaken en van Financiën over de overnames van Unilever en Akzo-nobel