Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

2
Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

5
Brieven regering:

9
VSO over de berekening "Financiering van de invoering van het basisinkomen" (34393, nr. 8)
10
VAO Innovatie/Verspilling in de zorg (d.d. 15/02)
11
VAO Beleidsdoorlichting burgerschap, BRP en reisdocumenten (d.d. 15/02)
12
VAO Strafrechtelijke onderwerpen (d.d. 15/02)
13
Het lid Wilders (PVV) debat, voorafgegaan door een brief, met de minister-president en de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat meer jihadisten uit Syrië en Irak zullen terugkeren naar Nederland met alle veiligheidsrisico's van dien. (Telegraaf, 15 februari 2017)