Plenair debat

STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de informele Europese top)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties informele Europese top

Te behandelen zaken

1
Stemmingen over moties ingediend bij het debat over de informele Europese Top d.d. 3 februari 2017