Te behandelen zaken

1
Afvoeren van de stand van werkzaamheden

2
Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

3
Brieven regering:

7
VSO over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen en het Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn (28 286, nr. 902)
8
VSO over de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) als eerste test bij prenatale screening (29 323, nr. 108)
9
AFVOEREN: Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving
10
AFVOEREN: Debat over Nederlandse rozenkwekers die naar Afrika vertrekken
11
AFVOEREN: Debat over het gebruik van privémail door bewindspersonen
12
AFVOEREN: Dertigledendebat over het besluit om Rotterdam niet voor te dragen als kandidaat voor de World Expo
13
Opnieuw aan te houden moties