Plenair debat : Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34 453) (2e termijn)

De vergadering is geweest

16 februari 2017
19:55 - 20:40 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34 453) (tweede termijn)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data