Plenair debat : Stemmingen (over alle punten van 20 en 21 december 2016 en de notaoverleggen van 19 december 2016)

De vergadering is geweest

22 december 2016
14:30 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de algemene maatregelen van bestuur van de omgevingswet

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Energie

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met de vereenvoudiging van de vorming van samenwerkingsscholen (Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool) (Kamerstuk 34 512)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Motie ingediend bij het debat over de uitkomsten van de Europese Top van 15 en 16 december 2016

  Loading data
 6. 6

  Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017

  Loading data
 7. 7

  Aangehouden moties ingediend bij het VAO Dierenwelzijn

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota Geurts: ‘Een eerlijke boterham, over het versterken van de voedselketen’

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017

  Loading data
 10. 10

  Motie ingediend bij het VSO over kostenkaders DNB en de AFM 2017-2020

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het debat over de Najaarsnota 2016

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Najaarsnota 2016 (34 620)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34 620-VIII)

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34 620-XV)

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34 620-XVI)

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34 620-XVII)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34 620-XVIII)

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34 620-B)

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Moties ingediend bij het VAO Politie

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Moties ingediend bij het debat over het bericht dat de voorzitter van Diyanet inlichtingen verzamelde voor Turkije

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Goedkeuring van het op 19 mei 2016 te Brussel tot stand gekomen Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag inzake de toetreding van Montenegro (Trb. 2016, 95) (34 524)

  Loading data
 22. 22

  Aangehouden motie ingediend bij Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde, de Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer 2014 en de Regeling vertrouwelijke stukken

  Loading data
 23. 23

  Aangehouden moties ingediend bij het VAO Visserij

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief ‘Basisinkomen 2018’ (34 564, nr. 3)

  Loading data
 25. 25

  Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017 (onderdeel landbouw en natuur)

  Loading data
 26. 26

  Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing (34 548)

  Loading data

  Loading data