Plenair debat : Debat over het bericht dat de voorzitter van Diyanet inlichtingen verzamelde voor Turkije

De vergadering is geweest

21 december 2016
15:00 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Reactie op het verzoek van het lid Haersma Buma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 december 2016, over het bericht ‘Diyanet verzamelde inlichtingen over Turken’

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data