Te behandelen zaken

1
Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Jeugd van de begrotingen van VWS en van V&J voor 2017

2
Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Water

8
Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2017

12