Plenair debat : Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

17 november 2016
14:10 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  VSO over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van berekeningsjaar 2017 (34550-XVI, nr. 17)

 5. 5

  Het lid Jan Vos: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken over de situatie rondom DELTA N.V. in Zeeland, de weigering van het kabinet om in gesprek te gaan met de Provinciale Staten en de bedreiging voor de werkgelegenheid

  Loading data
 6. 6

  Het lid Geurts: verzoek spoedige beantwoording schriftelijke vragen, te ontvangen vóór de begrotingsbehandeling Economische Zaken (deel Landbouw en Natuur)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Het lid Bruins Slot: verzoek spoedige beantwoording schriftelijke vragen, te ontvangen vóór het Wetgevingsoverleg Sport

  Loading data
 8. 8

  AFVOEREN: Debat over de stijging van het aantal meldingen van seksueel geweld op scholen

 9. 9

  AFVOEREN: Debat over gebrek aan veiligheidscontroles in de Rotterdamse haven

 10. 10

  AFVOEREN: Debat over de uitschrijving van leerlingen op basisscholen naar aanleiding van de het conflict in Turkije

 11. 11

  Vervallen aangehouden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data