Te behandelen zaken

 1. 1

  Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

  Loading data
 2. 2

  Antwoorden op de vragen gesteld tijdens de eerste termijn van het debat over de Begroting VWS 2017 op 9 november 2016

  Loading data
 3. 3

  Schriftelijke reactie op amendementen bij de VWS-begroting 2017

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Ingetrokken amendement

  Loading data