Plenair debat

VAO Integratieonderwerpen (AO d.d. 12/10)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Integratieonderwerpen
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend tijdens het debat