Plenair debat : VAO Actieagenda Schiphol (AO d.d. 07/07)

De vergadering is geweest

7 juli 2016
16:50 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data

    Loading data