Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Stemmingen (over agendapunten van 5 en 6 juli)

De vergadering is geweest

7 juli 2016
13:40 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het jaar 2015

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brief van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties over een voorlichtingsvraag aan de Raad van State inzake het toekennen van de bevoegdheid aan Statenleden van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten om een voordracht tot een voorstel van Rijkswet te kunnen doen.

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten (nieuwe normering primaire waterkeringen)

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Motie ingediend bij Wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten

  Loading data
 6. 6

  Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik

  Loading data
 7. 7

  Motie ingediend bij Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik

  Loading data
 8. 8

  Motie ingediend bij het VAO Havens

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het VAO Spitsmijdenprojecten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Overige moties ingediend bij het debat over de uitkomsten van de Europese Top van 28 en 29 juni 2016

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het VAO Noodhulp

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij Wijziging van de Mijnbouwwet

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over een nader onderzoek door de commissie-Oosting

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Voorjaarsnota 2016

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over een gezamenlijk verzoek van beide Kamers aan de Minister-president tot instelling van een Staatscommissie Bezinning Parlementair Stelsel

  Loading data
 25. 25

  Moties ingediend bij het debat over de stand van zaken in de verpleeghuiszorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data