Plenair debat

VAO Passend onderwijs (AO d.d. 29/06)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Passend onderwijs

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend tijdens het debat