Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

5
VAO Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi (AO d.d. 28/06)
6
VAO Hypotheekverstrekking (AO d.d. 29/06)
7
VAO Havens (AO d.d. 29/06)
8
AFVOEREN: VAO Coffeeshopbeleid (AO d.d. 15/06)
9
AFVOEREN: Debat over het dubbele schooladvies
10
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

11
Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

12
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

13
Het lid Beertema: agendapunt toevoegen aan het debat over de uitkomsten van de Europese Top van 28 en 29 juni 2016, voorafgegaan door een brief van de minister-president over het tekenen van het associatieverdrag met Oekraïne

15
Het lid Van Der Burg: voorzitter commissie SZW, VSO Triloogfase herziening IORP-richtlijn (33931, nr. 12), nog heden inclusief stemmingen
16
Het lid Thieme: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de zienswijze van de Europese Commissie dat CETA niet aan de EU-lidstaten ter ratificatie voor hoeft te worden gelegd