Plenair debat : VAO Risicoverevening/risicoselectie (AO d.d. 22/06)

De vergadering is geweest

7 juli 2016
15:40 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data