Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Verdrag:

  Loading data
 5. 5

  Overig:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  AFVOEREN: Dertigledendebat over de begrotingsreserve duurzame energie

 7. 7

  AFVOEREN: Dertigledendebat over een patiëntenstop in de thuiszorg

 8. 8

  Opnieuw aan te houden moties:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  VAO Advies van de Onderwijsraad ‘Herkenbaar vmbo met sterk vakmanschap’ (AO d.d. 09/06)

 10. 10

  VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 09/06)

 11. 11

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Het lid Voortman: verzoek uitstel stemmingen (punten 10, 11 en 12 op de stemmingslijst) over de Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen

 13. 13

  Het lid Van Helvert: dertigledendebat met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de minister van Financiën over het bericht ‘Dijksma: air France moet geen afbreuk doen aan Nederlandse belangen’

 14. 14

  Het lid Azmani: verzoek het debat over de invloed van Eritrea in Nederland zo spoedig mogelijk in te plannen en een rappel voor de gevraagde brief

  Loading data
 15. 15

  Het lid Vermeij: voorzitter van de commissie Economische Zaken, verzoek het debat met de commissie Breed welvaartsbegrip over het rapport Breed welvaartsbegrip nog voor het zomerreces in te plannen

 16. 16

  Het lid Koser Kaya: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht ‘Nederlandse kust in snel tempo volgebouwd met vakantiehuisjes’

  Loading data
 17. 17

  Het lid Bergkamp: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Nederland uit top 10 beste kinderrechten’

  Loading data
 18. 18

  Het lid Remco Dijkstra: vooraankondiging VAO Milieuraad d.d. 20 juni 2016 (AO d.d. 14/06), nog deze week inclusief stemmingen

 19. 19

  Het lid Koolmees: brief van het Kabinet met de volledige informatie over de begrotingsafspraken voor het jaar 2017

  Loading data