Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

6
AFVOEREN: Dertigledendebat over de begrotingsreserve duurzame energie
7
AFVOEREN: Dertigledendebat over een patiëntenstop in de thuiszorg
9
VAO Advies van de Onderwijsraad ‘Herkenbaar vmbo met sterk vakmanschap’ (AO d.d. 09/06)
10
VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 09/06)
12
Het lid Voortman: verzoek uitstel stemmingen (punten 10, 11 en 12 op de stemmingslijst) over de Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen
13
Het lid Van Helvert: dertigledendebat met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de minister van Financiën over het bericht ‘Dijksma: air France moet geen afbreuk doen aan Nederlandse belangen’
15
Het lid Vermeij: voorzitter van de commissie Economische Zaken, verzoek het debat met de commissie Breed welvaartsbegrip over het rapport Breed welvaartsbegrip nog voor het zomerreces in te plannen
16
Het lid Koser Kaya: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht ‘Nederlandse kust in snel tempo volgebouwd met vakantiehuisjes’

17
Het lid Bergkamp: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Nederland uit top 10 beste kinderrechten’

18
Het lid Remco Dijkstra: vooraankondiging VAO Milieuraad d.d. 20 juni 2016 (AO d.d. 14/06), nog deze week inclusief stemmingen