Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de evaluatie van de uitwerking van de nieuwe staatkundige structuur inzake Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het debat over het vrijhandelsverdrag met Canada (CETA)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2015

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het debat over een nader onderzoek door de commissie-Oosting

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Brief van de Vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud zoals vastgelegd bij de EU-voorstellen: Verordening visumliberalisatie Oekraïne COM (2016) 236, verordening visumliberalisatie Kosovo COM (2016) 277, verordening visumliberalisatie Turkije COM (2016) 279 en verordening voor herziening van het opschortingsmechanisme COM (2016) 290

  Loading data
 6. 6

  Brief van de Vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud zoals vastgelegd bij de EU-voorstellen: Herziening Dublinverordening COM (2016) 270, verordening tot herziening van EASO COM (2016) 271 en verordening tot herziening van EURODAC COM (2016) 272

  Loading data
 7. 7

  Verslag van de Tijdelijke commissie evaluatie Wet op de parlementaire enquête

  Loading data
 8. 8

  Motie ingediend bij Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het VAO Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Voorstel van rijkswet van het lid Van Laar tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (beperken van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe) (27 570-(R1672))

  Loading data
 13. 13

  Motie ingediend bij Voorstel van rijkswet van het lid Van Laar tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden

  Loading data
 14. 14

  Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) (32 415-(R1915))

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Motie ingediend bij de Rijksvisumwet

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het VAO Midden-Oosten vredespolitiek

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de situatie in Israël en Gaza

  Loading data
 18. 18

  Aangehouden motie ingediend bij het VSO Ontwerp uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming

  Loading data