Plenair debat : Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap (33 852-R2023) (Voortzetting)

De vergadering is geweest

8 juni 2016
20:45 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen (R2023) (33 852)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
Naar boven