Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

4
Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

13
VAO Cultuur (AO d.d. 02/06)
15
Het lid Van Tongeren: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken over proefboringen naar gas in natuurgebied Schiermonnikoog

16
Het lid Thieme: vooraankondiging VSO Ontwerp uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming (33 348, nr. 177), nog deze week, inclusief stemmingen
18
Het lid Segers: verzoek uitbreiding spreektijd van 2 minuten bij het debat over een nader onderzoek door de commissie-Oosting
21
Het lid Dik-Faber: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Infrastructuur en Milieu over het kernafval in Petten

22
Het lid Van Wijngaarden: vooraankondiging VAO JBZ-Raad op 9 en 10 juni 2016 (AO d.d. 08/06), nog morgen te houden inclusief stemmingen