Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Overig:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Verdrag:

  Loading data
 7. 7

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 8. 8

  Brief Europese Commissie:

  Loading data
 9. 9

  Nota naar aanleiding van het (nader) verslag:

  Loading data
 10. 10

  Nota van wijziging:

  Loading data
 11. 11

  Toevoegen aan de Agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  VAO Cultuur (AO d.d. 02/06)

 13. 13

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Het lid Van Tongeren: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken over proefboringen naar gas in natuurgebied Schiermonnikoog

  Loading data
 15. 15

  Het lid Thieme: vooraankondiging VSO Ontwerp uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming (33 348, nr. 177), nog deze week, inclusief stemmingen

 16. 16

  Het lid Schut-Welkzijn: brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het akkoord over het sociale zekerheidsverdrag dat Nederland heeft gesloten met Marokko

  Loading data
 17. 17

  Het lid Segers: verzoek uitbreiding spreektijd van 2 minuten bij het debat over een nader onderzoek door de commissie-Oosting

 18. 18

  Het lid Verhoeven: verzoek inzake informatie aan de minister van Veiligheid en Justitie bij het debat over een nader onderzoek door de commissie-Oosting

  Loading data
 19. 19

  Het lid Van Gerven: brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over te veel antibiotica gebruik in de veeteelt

  Loading data
 20. 20

  Het lid Dik-Faber: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Infrastructuur en Milieu over het kernafval in Petten

  Loading data
 21. 21

  Het lid Van Wijngaarden: vooraankondiging VAO JBZ-Raad op 9 en 10 juni 2016 (AO d.d. 08/06), nog morgen te houden inclusief stemmingen

 22. 22

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data