Plenair debat : Debat over de arrestatie van een Nederlandse columniste in Turkije

De vergadering is geweest

18 mei 2016
14:05 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Reactie op het verzoek van het lid Voordewind, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 26 april 2016, over de arrestatie van een Nederlandse columnist in Turkije

  Loading data
 2. 2

  Feitenrelaas Ebru Umar

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data