Plenair debat

Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (33 885)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Regulering prostitutie
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Te behandelen zaken

2
Moties ingediend tijdens het debat