Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

28 april 2016
13:45 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 4. 4

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  VSO over contouren UBO-register (31 477, nr. 12)

 6. 6

  Ingetrokken motie

  Loading data
 7. 7

  Opnieuw aan te houden motie

  Loading data
 8. 8

  Vervallen moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Het lid Jasper van Dijk: verzoek het VAO RBZ/Handelsraad (AO d.d. 28/04), nog vandaag te houden, inclusief stemmingen

 10. 10

  Het lid Agema: brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘CODE ORANJE: door bezuiniging kabinet staan 10.000 banen in verpleeghuizen op de tocht!’

  Loading data
 11. 11

  Het lid de Graaf: brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht ‘COA geeft met opzet teveel uit’

  Loading data
 12. 12

  Het lid Bashir: brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst over het bericht ‘Flink hogere huurprijzen in vrije sector’

  Loading data
 13. 13

  Het lid Verhoeven: brief van de minister van Economische Zaken over het organiseren van de worldexpo 2025 in Rotterdam

  Loading data
 14. 14

  Het lid Bosman: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de consequenties van de uitspraak van het Europees hof van de rechten van de mens voor het Statuut

  Loading data