Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  VAO Verdeling middelen onderwijsachterstandenbeleid (AO d.d. 14/04)

 6. 6

  VAO Ouderenzorg (AO d.d. 14/04)

 7. 7

  VAO Armoede- en schuldenbeleid (AO d.d. 14/04)

 8. 8

  AFVOEREN: Debat over het kwaliteitskader gehandicaptenzorg

 9. 9

  AFVOEREN: Dertigledendebat over het openbaar maken van declaraties door zorginstellingen

 10. 10

  AFVOEREN: Dertigledendebat over het totale EU-pakket aan maatregelen inzake de vluchtelingenproblematiek

 11. 11

  Vervallen aangehouden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Het lid Van Toorenburg: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Zeker 60 Syrische kindbruiden in Nederland’

  Loading data
 15. 15

  Het lid Van Dekken: voorzitter commissie Infrastructuur en Milieu, debat met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de minister van Financiën over de kabinetsreactie op de Fyra-enquête en de NS-strategie, te houden voor het zomerreces

  Loading data
 16. 16

  Het lid Visser: debat met de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Nauwelijks controle op aso's: verkeershufter vaak vrijuit’

 17. 17

  Het lid Grashoff: onderwerp over het bericht ‘Hoogleraren steunen Wakker Dier-campagne Stop de Kiloknaller’ toevoegen aan het debat over het WRR rapport ‘Naar een voedselbeleid’ en een brief van de staatssecretaris van Economische Zaken over dit onderwerp

  Loading data
 18. 18

  Het lid Grashoff: verzoek het debat over dubbele schooladviezen van aanstaande woensdag uit te stellen tot na ontvangst van de analyse van de plaatsingswijzers

 19. 19

  Het lid de Graaf: brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Vier op de tien redden 't niet met pensioen’

  Loading data
 20. 20

  Het lid Dik-Faber: verzoek het dertigledendebat over de biologische landbouw in Nederland om te zetten in een debat

 21. 21

  Het lid Volp: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de beveiliging in PI Vught zo lek als een mandje is

  Loading data
 22. 22

  Het lid Gesthuizen: brief van de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Mensenrechten geschonden bij uitzettingen naar Turkije’

  Loading data
 23. 23

  Het lid Sjoerdsma: debat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken over het bericht dat de import van Russisch aardgas tussen 2010 en 2015 verdubbeld is

  Loading data
 24. 24

  Het lid Voortman: debat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie over het onderzoeksrapport van de Autoriteit Persoonsgegevens, waaruit blijkt dat gemeenten onzorgvuldig handelen met persoonsgegevens

  Loading data