Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

15 maart 2016
15:00 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Van Laar en Kerstens: “Eerlijk werk wereldwijd”

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het VAO Politie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het VAO Wapenexportbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het VAO Reclassering

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het VAO IVD-aangelegenheden

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het debat over ICT-problemen bij de Sociale Verzekeringsbank

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het VAO Financiële situatie in het onderwijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het VAO Pensioenonderwerpen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Brief van het Presidium over een voorlichtingsverzoek aan de Raad van State inzake doorberekening van kosten door het Ministerie van Economische Zaken aan het bedrijfsleven

  Loading data
 10. 10

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Verordening betreffende de levering van aardgas COM (2016) 52

  Loading data
 11. 11

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Besluit betreffende informatie-uitwisseling op energiegebied COM (2016) 53

  Loading data
 12. 12

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen: Circulaire economie COM (2015) 614/2, COM (2015) 595, COM (2015) 596, COM (2015) 594 en COM (2015) 593

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij Wijziging van de Aanbestedingswet 2012

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het Hoofdlijnendebat over het advies van het Platform Onderwijs2032

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij het VAO Fokuswonen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij het debat over de problemen bij het CAK inzake de eigen bijdrage Wmo

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Moties ingediend bij het VAO Ambulancezorg/SEH/Acute zorg/Traumazorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Motie ingediend bij Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten

  Loading data
 22. 22

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over de bonus voor de voormalige NS-topman

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de mijnbouw

  Loading data