Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties ICT-problemen bij de Sociale Verzekeringsbank
Stenogram
Download Stemmingen moties Advies Platform Onderwijs2032
Stenogram
Download Stemmingen moties Politie
Stenogram
Download Stemming motie Mijnbouw
Stenogram
Download Stemmingen moties Fokuswonen
Stenogram
Download Stemming brief Levering van aardgas
Stenogram
Download Stemmingen moties Wapenexportbeleid
Stenogram
Download Stemming brief Doorberekening kosten aan bedrijfsleven
Stenogram
Download Stemmingen moties Ambulancezorg/SEH/Acute zorg/Traumazorg
Stenogram
Download Stemmingen moties Reclassering
Stenogram
Download Stemmingen moties IVD-aangelegenheden
Stenogram
Download Stemmingen moties Bonus voor de voormalige NS-topman
Stenogram
Download Stemming motie Begroting OCW voor het jaar 2015
Stenogram
Download Stemming brief Informatie-uitwisseling op energiegebied
Stenogram
Download Stemmingen moties Pensioenonderwerpen
Stenogram
Download Stemmingen moties Problemen CAK inzake eigen bijdrage Wmo
Stenogram
Download Stemming brief Circulaire economie
Stenogram
Download Stemmingen moties Financiële situatie onderwijs
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen moties Initiatiefnota "Eerlijk werk wereldwijd"

Te behandelen zaken

2
Moties ingediend bij het VAO Politie

8
Moties ingediend bij het VAO Pensioenonderwerpen

13
Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

14
Moties ingediend bij Wijziging van de Aanbestedingswet 2012

15
Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015

16
Moties ingediend bij het Hoofdlijnendebat over het advies van het Platform Onderwijs2032