Plenair debat

STEMMINGEN (Over het voorstel van wet van het lid Lodders tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verbetering van premieregelingen (Wet verbeterde premieregeling) (34 255))

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Initiatief-Lodders Wet verbeterde premieregeling
Stenogram
Download Stemmingen Initiatief-Lodders Wet verbeterde premieregeling

Te behandelen zaken

1
Voorstel van wet van het lid Lodders tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verbetering van premieregelingen (Wet verbeterde premieregeling)