Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het VAO Vreemdelingen- en asielbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud zoals vastgelegd bij de EU-voorstellen voor een richtlijn onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten (Toegankelijkheidsakte) (COM (2015) 615) (De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en het parlementair behandelvoorbehoud formeel te beëindigen. Onder de aantekening dat de fractie van de PVV geacht wenst te worden tegen het voorstel te hebben gestemd. Aldus besloten.)

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij VAO Vrouwen naar de top en voortgangsrapportage emancipatiebeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het VAO Familierechtelijke onderwerpen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het debat over arbeidsmarktdiscriminatie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Samenvoeging van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het debat over de invloed van bedrijfslobbies op wetgeving

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over het gebruik van wapenolie PX-10 bij Defensie

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het VAO Staatsdeelnemingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het debat over het bericht dat ING en ABN Amro hebben meegeschreven aan de Wet fiscale aftrek coco’s

  Loading data
 11. 11

  Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen (VERVALLEN - over deze wet zal op dinsdag 8 maart worden gestemd)

 12. 12

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Basisregistratie personen (BRP) en paspoorten en reisdocumenten

  Loading data