Plenair debat

Hoofdlijnendebat over het advies van het Platform Onderwijs 2032

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Advies Platform Onderwijs2032

Te behandelen zaken

2
Moties ingediend tijdens het debat