Te behandelen zaken

1
Koninklijke boodschappen:

2
Brieven regering:

5
VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 20/01)
6
VAO Omgevingswet (AO d.d. 21/01)
7
VSO Raad voor het concurrentievermogen (21 501-30, nr. 365)
8
AFVOEREN: Debat over het aanstaande faillissement van TSN en de continuïteit van de thuiszorg
9
AFVOEREN: Debat over passend onderwijs
10
AFVOEREN: Debat over het privacyverdrag met de VS
11
AFVOEREN: Dertigledendebat over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling
12
AFVOEREN: Dertigledendebat over de cao voor de sociale werkvoorziening
13
AFVOEREN: Dertigledendebat over de overheadkosten van ziekenhuizen
14
AFVOEREN: Dertigledendebat over incidenten met gevaarlijke stoffen die niet gemeld worden
15
AFVOEREN: Dertigledendebat over afluisterpraktijken in Nederland
16
AFVOEREN: Dertigledendebat over de continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen
17
AFVOEREN: Dertigledendebat over gesjoemel met Cito-toetsen
18
AFVOEREN: Dertigledendebat over gemeenten die de wietteelt uit het illegale circuit willen halen
19
AFVOEREN: Dertigledendebat over de wachtlijsten bij ziekenhuizen
20
AFVOEREN: Dertigledendebat over de Islaraffinaderij op Curaçao
21
AFVOEREN: Dertigledendebat over ouderen die onnodig lang in het ziekenhuis verblijven
22
AFVOEREN: Dertigledendebat over het scheiden van gezinnen bij asielzaken
23
AFVOEREN: Dertigledendebat over het bericht dat huishoudens schulden hebben door dure zorg en hoge huur
24
Opnieuw aan te houden moties

25
Inhandenstellingen

27
Het lid Keijzer: verzoek het debat over de prognose van het aantal asielzoekers spoedig in te plannen en dit debat samenvoegen met het debat over de groei van het aantal asielzoekers
28
Het lid Siderius: verzoek het dertigledendebat over de toekomst van de kinderopvangtoeslag van de agenda af te voeren, en het debat over gastouderbureaus die frauderen met kinderopvangtoeslag
29
Het lid Siderius: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het SER-advies m.b.t. kinderopvang voor alle peuters en tegemoetkoming vanuit de overheid daarvoor

31
Het lid Van Vliet: verzoek het VAO Bevolkingsdaling en krimp (AO d.d. 14/01) met 1 week uit te stellen
32
Het lid Agema: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitkomsten van een zorgenqûete en de reactie van de staatssecretaris daarop waarin hij beweert dat de stopwatchzorg is afgeschaft terwijl dat niet waar is

34
Het lid Bontes: debat over het Verslag van de commissie van onderzoek (34 340, nr. 2)
37
Het lid Segers: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat ambtenaren destijds opdracht hebben gekregen om niet verder te zoeken naar het bonnetje van de Teevendeal en verzoek om de minister-president bij het debat uit te nodigen

38
Het lid Bosman: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de plannen van aanpak waaronder Korps Politie Sint Maarten