Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

5
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

6
VAO Cyber security (AO d.d. 20/01)
7
Toevoegen aan de agenda van de Kamer

8
AFVOEREN: Dertigledendebat over het uitblijven van een hoofdlijnennotitie voor de belastingherziening
9
Het lid Keijzer: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Kabinet negeert prognose asielzoekers’

10
Het lid Van Tongeren: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de minister van Economische Zaken over mijnbouwschade in Delfzijl, ingezonden 3 december 2015, uitstelbericht 18 december 2015

12
Het lid Potters: uitstel van de behandeling Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb (34233) met twee weken
13
Opnieuw aan te houden moties