Te behandelen zaken

1
Koninklijke boodschappen:

3
Brieven regering:

4
De volgende brieven:

9
Opnieuw aan te houden moties

10
Toevoegen aan de agenda van de Kamer
11
Het lid Potters: debat met de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Leven als de profeet in Utrecht Overvecht’ en verzoek om dit debat samen te voegen met het dertigledendebat over de invloed van ultraorthodoxe moslims in moskeeën
13
15
Het lid Van Veldhoven: debat met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over kinderarbeid in Turkije
16
Het lid Agema: brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de gerechtelijke uitspraak over de nieuwe Wmo die verbiedt dat gemeenten de huishoudelijke hulp vervangen voor een algemene voorziening

17
18
Het lid Omtzigt: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Buitenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie over de radarbeelden m.b.t. de MH17

19
Het lid Sjoerdsma: dertigledendebat met de minister van Buitenlandse Zaken over de massa-executie in Saoedi-Arabië
20
Het lid Krol: het bericht ‘We willen andere zorg dan Rutte' toevoegen aan het geplande debat over de positie van mantelzorgers en het verzoek om uitbreiding van de spreektijd met 1 minuut
21
Het lid Van Tongeren: debat, voorafgegaan door een brief van de minister van Infrastructuur en Milieu over de incidenten bij kerncentrale Doel, inclusief het voornemen van de Belgische overheid om over te gaan tot levensduurverlenging van Doel 1 en Doel 2

24
Het lid Siderius: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over werkdruk in het basisonderwijs

25
Inhandenstellingen