Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

13 januari 2016
13:35 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data
 4. 4

  Het lid Sjoerdsma: brief van de ministers van Infrastructuur en Milieu en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over drie in 2015 onterecht uitgegeven vergunningen voor vervoer van verarmd uranium naar Rusland

  Loading data
 5. 5

  Het lid Van Meenen: brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Selectie aan de poort dupeert allochtoon’

  Loading data
 6. 6

  Het lid Siderius: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Het lid Omtzigt: vooraankondiging VAO Raad Algemene Zaken d.d. 18 januari 2016 (AO d.d. 13/01), nog deze week inclusief stemmingen en verzoek aan de minister van Buitenlandse Zaken inzake het VAO Raad Algemene Zaken d.d. 18 januari 2016 (AO d.d. 13/01)

  Loading data
 8. 8

  Opnieuw aan te houden motie

  Loading data