Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

2
Voor kennisgeving aannemen i.v.m. verstrijken van de termijn

3
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

5
VAO Decentralisatie Wmo (AO d.d. 02/12)
6
VAO Eurogroep/Ecofin Raad (AO d.d. 02/12)
7
Het lid Van Toorenburg namens het lid Knops: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over nieuwe onthulling over wapenleveranties Turkije aan jihadisten in Syrië, ingezonden 12 oktober 2015

8
Het lid Pechtold: verzoek heropening begrotingsbehandeling gemeentefonds 2016, en indien nodig uitstel stemmingen
9
Het lid Omtzigt: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister-president over de uitkomst van de EU-Turkije top n.a.v. het bericht dat een verslag ontbreekt en dat de Hongaarse premier nu zegt dat er een geheime deal is inzake overname van vluchtelingen

10
Het lid Omtzigt: rappel schriftelijke vragen aan de minister van Veiligheid en Justitie over het onderzoek naar de professor die uit het MH17 team gezet werd en het onderzoek daarna, dat totaal onleesbaar aan de Kamer gestuurd is, ingezonden 2 november 2015

11
Het lid Omtzigt: verzoek spoedige beantwoording schriftelijke vragen aan de minister van Financiën over de uitspraak van de minister van Financiën dat hij voortaan wel alle documenten aan de Kamer zal sturen, als daarom gevraagd wordt, ingezonden 16 november 2015

12
Het lid Van Veen: verzoek heropening begrotingsbehandeling Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, onderdeel Cultuur