Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

25 november 2015
13:35 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Het lid Van Weyenberg: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Economische Zaken en de staatssecretaris van Financiën over minimumtarieven voor zzp’ers in cao’s, ingezonden 28 september 2015, uitstelbericht 19 oktober 2015

  Loading data
 5. 5

  Het lid Van Meenen: brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het advies van de Raad van State inzake de rekentoets

  Loading data
 6. 6

  Het lid Omtzigt: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Het lid Agema: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de plannen van de D66 wethouder in Almere om in samenspraak met de G32 de mogelijkheden voor het Persoons Gebonden Budget (PGB) drastisch in te perken

  Loading data