Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

4
Het lid Van Tongeren: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken over de uitvoering van het vonnis van de Raad van State inzake gaswinning

6
VAO Leraren en lerarenopleidingen (AO d.d. 18/11)
7
Opnieuw aan te houden moties